SỰ KIỆN

TRIỂN LÃM HỘI PHẪU THUẬT THẨM MỸ TP.HCM
Thời gian: Ngày 06/12/2014
Địa điểm: Khách sạn Equatorial, Trần Bình Trọng, Q.5, TP.HCM

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG THERMAGE 2014
Thời gian: Tháng 10/2014
Địa điểm: TP.HCM

TRIỂN LÃM COSMO BEAUTÉ 2014 TẠI VIỆT NAM
Thời gian: 24/04/2014 - 26/04/2014
Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn – Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM

NGÀY HỘI THERMAGE
Thời gian: 14:00 - 16:30, Ngày 22/09/2013
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Số 02 Công trường Lam Sơn, TP.HCM

HỘI THẢO GIỚI THIỆU ĐẦU TIP ĐIỀU TRỊ MỚI THERMAGE TOTAL TIP 3.0
Thời gian: 09:00 - 12:00, Ngày 22/09/2013
Địa điểm: Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Số 02 Công trường Lam Sơn, TP.HCM

TRIỂN LÃM COSMO BEAUTÉ 2013 TẠI VIỆT NAM
Thời gian: 11/04/2013 - 13/04/2013
Địa điểm: Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn – Tòa nhà SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
  • banner-1.png
  • banner-2.png

Lưu ý: Bên dưới là các Trung tâm không phải THERMAGE chính hãng

Kiểm tra chính hãng