KIỂM TRA HÀNG CHÍNH HÃNG
Để đảm bảo tính chính hãng, quý khách nên lưu lại số series đầu típ khi điều trị và nhập đầy đủ các thông tin sau:

Lưu ý: Bên dưới là các Trung tâm không phải THERMAGE chính hãng

Kiểm tra chính hãng